Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach ogłasza przetarg na:  „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej
im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5,  34-100 Wadowice,
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie
od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Ogłoszenie Biuletyn Zamówień Publicznych: >> 00297605 z dnia 2021.12.03<<

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do Pobrania TUTAJ: >>PRZETERG NA 2022 ROK<<

Szczegóły postępowania: >> miniPortal z dnia 2021.12.03<<