projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

 

 

Nasza placówka realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach w związku z epidemią wirusa COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników  Domu  Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  228 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 34 200,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu zamierzamy podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców
i pracowników Domu przez:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
  3. Utworzenie 3 miejsc do izolacji/ kwarantanny dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach.

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie