Inspektor ochrony danych

Osoba pełniąca funkcję inspektora ochrony danych : Urszula Rogalewska; kontakt: ioddps@dps-wadowice.pl