Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.12.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86  ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego , ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu  4.12.2018 r. nr 657202-N-2018

>Informacja do pobrania<

 

PRZETARG NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W 2019 ROKU

      Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach ul.Pułaskiego 5 ogłasza przetarg na : ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Społecznej im.św. O.R. Kalinowskiego , ul. gen. K.Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej: PRZETARG NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W 2019 ROKU