Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy


 

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego ul. gen. K. Pułaskiego 5 informuje o udzieleniu zamówienia pn.:,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od dnia 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ”

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 14.01.2020 r. pod numerem 510007341-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

>>Pełna treść ogłoszenia głoszenie nr 510007341-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.