Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2019 r.


 

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 29.11.2019 r. nr 629707-N-2019

Informacja do pobrania