Biblioterapia w WBP

Początek roku z wizytą w WBP

Kulturalnie rozpoczęliśmy nowy rok wizytą w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. Tym razem Pani Małgosia przygotowała utwory związanie jeszcze z czasem świątecznym: „O palmie na pustyni” oraz legendę „O trzech monetach”. To już ostatni moment żeby obejrzeć wystawę prac Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.