Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach ogłasza przetarg na:  „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej
im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5,  34-100 Wadowice,
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie
od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Ogłoszenie Biuletyn Zamówień Publicznych: >> 00297605 z dnia 2021.12.03<<

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do Pobrania TUTAJ: >>PRZETERG NA 2022 ROK<<

Szczegóły postępowania: >> miniPortal z dnia 2021.12.03<<

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-DOSTAWY

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego ul. gen. K. Pułaskiego 5 informuje o udzieleniu zamówienia pn.:,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od dnia 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ”

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 12.01.2021 r. pod numerem 510399899-N-2021 z dnia 12-01-2021 r.

>>Pełna treść ogłoszenia nr 510399899-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.<<

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach ogłasza wynik postępowania pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego , ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.”

Dotyczy postępowania ogłoszonego w BZP nr 615960-N-2020 w dniu 2020-11-26

>Pełne ogłoszenie wyniku z dnia 17.12.2020 r.<