Wystawa w Wadowickiej Bibliotece Publicznej

14

 

 

Wystawa Domów Pomocy Społecznej w WBP

Po czterech latach przerwy spowodowanej głównie pandemią wznowiliśmy organizację corocznych wystaw prac Mieszkańców DPS- ów oraz Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy. Tym razem do wystawy zaprosiliśmy 9 Domów, które prezentują wyroby powstałe w ramach terapii zajęciowej oraz indywidualnej pracy z Mieszkańcami.
7 listopada odbył się wernisaż wystawy z udziałem zaproszonych gości. Wystawę otworzył dyrektor naszego Domu Pan Jarosław Tyrpa. Głos zabrał
y również: Pani Beata Smolec- wicestarosta powiatu wadowickiego, Pani Barbara Pindel- Polaszek- dyrektor PCPR w Wadowicach oraz gospodarz Wadowickiej Biblioteki Publicznej Pani Bożena Płonka. Po obejrzeniu wystawy zaproszeni goście wspólnie spędzili kilka chwil na słodkim poczęstunku.
Wystawa czynna będzie do dnia 7 stycznia 2024 roku.