Święto Matki Bożej Gromnicznej

Matki Bożej Gromnicznej

Ofiarowanie Pańskie, zwane też świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w myśl staropolskiego zwyczaju nosi nazwę Święta Matki Bożej Gromnicznej. W tradycji katolickiej zamyka ono okres kolędowania. Mieszkańcy Naszego Domu corocznie uczestniczą w tym święcie, którego nieodłącznym symbolem są świece gromniczne. Po mszy kilka chwil spędziliśmy „Pod Lipką”