Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2024 r.

Dom Pomocy Społecznej  im. św. O. Rafała Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34–100 Wadowice,

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej p.z.p.  na

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej
im. św. O. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach w okresie
od 02 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024

Ogłoszenie o zamówieniu>>TUTAJ<<

Bezpośredni adres do strony postępowania  >>TUTAJ<<