OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach ogłasza wynik postępowania pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego , ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.”

Dotyczy postępowania ogłoszonego w BZP nr 615960-N-2020 w dniu 2020-11-26

>Pełne ogłoszenie wyniku z dnia 17.12.2020 r.<