Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach im. św. O.R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5 informuje o udzieleniu zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, im. św. O.R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie  od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” 

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 23.01.2018 r. pod numerem 500017160-N-2018 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23 stycznia 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania