OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego ul. gen. K. Pułaskiego 5 informuje o udzieleniu zamówienia pn.:,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od dnia 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ”

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 11.01.2019 r.  pod numerem  510007227-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

>>Pełna treść ogłoszenia<<