Moduł IV Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego uczestniczy w realizacji Modułu IV programu PFRON  : „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

>Link do strony<