Stowarzyszenie

Na terenie Domu Pomocy Społecznej od 18 stycznia 2005 roku działa Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność, która polega na wspieraniu osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych, w tym w szczególności wspieraniu zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej oraz dostępu do kultury i rekreacji. Organizacja podejmuje różnorodne formy pomocy i działania mające na celu umożliwienie chorym i niepełnosprawnym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe oraz rzeczowe, organizuje imprezy o charakterze promocyjnym. Członkami Stowarzyszenia są rodziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz pracownicy.

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 06. 07. 2006 roku. Zwracamy się z prośbą do osób, którym los ludzi przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych nie jest obojętny o przekazanie 1,5% należnego podatku oraz wszelkie inne darowizny na rzecz naszej organizacji. Wspierając nasze Stowarzyszenie pomożecie Państwo w realizacji założonych przez naszą organizację celów.

Nr KRS 0000225713
NIP 5512391070
Nazwa Banku Bank Spółdzielczy w Wadowicach
Nr Konta 27811 11019 2002 2004 0257 0001