Inspektor ochrony danych

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj”]

Osoba pełniąca funkcję inspektora ochrony danych : Łukasz Polak; kontakt: ioddps@dps-wadowice.pl