Inspektor ochrony danychOsoba pełniąca funkcję inspektora ochrony danych : Łukasz Polak; kontakt: ioddps@dps-wadowice.pl