Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.12.2020 r.

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dotyczy postępowania ogłoszonego w BZP nr 615960-N-2020 w dniu 2020-11-26

DOKUMENTY DO POBRANIA