Oferta pracy

Oferta pracy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. O. Rafała Kalinowskiego zatrudni osobę na stanowisku:
1. OPIEKUN
Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach.
Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Informacje pod numerem telefonu 33 873 13 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub e-mail: biuro@dps-wadowice.pl , lub osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Wadowicach, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 5.