Wynik postępowania – część VI

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach ogłasza wyniki postępowania o udzielnie zamówienia pn. „Dostawa artykułów spożywczych w roku 2015 do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach” w zakresie części VI – Jaja.

Pobierz wyniki postępowania