SZOPKI

Mieszkańcy naszego Domu po raz kolejny mieli możliwość podziwianie pięknej szopki w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wszyscy uczestnicy wycieczki brali udział we Mszy św. , a następnie z zachwytem oglądali szopkę, która składa się z ok.150 elementów i zajmuję powierzchnię ponad 30m. Wycieczka, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Mieszkańców. To kolejna tradycja kultowana w naszym Domu.