KontaktDom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego
ul. gen. K. Pułaskiego 5
34-100 Wadowice

tel. +48 33 87 31 011

fax. +48 33 87 31 300

Dyrektor: +48 33 87 31 300

email: biuro@dps-wadowice.pl

NIP: 551-14-56-637