Informacja o naborze na stanowisko – księgowy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. O.R.Kalinowskiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Kinga Pyrek zamieszkała w Wadowicach.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień i przepisów wyymaganych na tym stanowisku. Zaprezentowana wiedza i doświadczenie zawodowe dają gwarancję należytego wykonywania obowiązków służbowych.