OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-DOSTAWY

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego ul. gen. K. Pułaskiego 5 informuje o udzieleniu zamówienia pn.:,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od dnia 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ”

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 12.01.2021 r. pod numerem 510399899-N-2021 z dnia 12-01-2021 r.

>>Pełna treść ogłoszenia nr 510399899-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.<<

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach ogłasza wynik postępowania pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego , ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.”

Dotyczy postępowania ogłoszonego w BZP nr 615960-N-2020 w dniu 2020-11-26

>Pełne ogłoszenie wyniku z dnia 17.12.2020 r.<

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.12.2020 r.

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dotyczy postępowania ogłoszonego w BZP nr 615960-N-2020 w dniu 2020-11-26

DOKUMENTY DO POBRANIA

przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2021 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach ul. gen. K. Pułaskiego 5 ogłasza przetarg na: ,, Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 12 części:

Część I-Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie

Część II-Produkty mleczarskie

Część III-Wędliny

Część IV-Mięso wołowe i wieprzowe

Część V-Drób i podroby

Część VI-Jaja

Część VII-Mrożonki

Część VIII-Ryby mrożone i przetworzone, konserwy

Część IX-Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych

Część X-Różne artykuły spożywcze

Część XI-Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne

Część XII-Owoce i warzywa

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada  2020 roku pod nr>> 615960-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA TUTAJ>>Przetarg na 2021 rok (zip)

lub do uzyskania w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 3.