Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach im. św. O.R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5 informuje o udzieleniu zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, im. św. O.R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie  od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” 

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 23.01.2018 r. pod numerem 500017160-N-2018 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23 stycznia 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej im. św. O.R. Kalinowskiego w Wadowicach ogłasza  wyniki postępowania  pn. ,, Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O.R. Kalinowskiego, ul. gen.K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 28.12.2017 r.

(Pobierz wyniki postępowania)

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.2017 r.

Dom Pomocy Społecznej im. św. O.R. Kalinowskiego w Wadowicach informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych- dotyczy zamówienia pn. ,, Sukcesywna dostaw artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O.R. Kalinowskiego, ul. gen.K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 08.12.2017 r. nr 629294-N-2017

Informacja do pobrania

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części nr 3 Wędliny

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą 

,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” w zakresie wymaganych parametrów produktu dla części zamówienia nr 3 -Wędliny

Do pobrania:

Zmiana treści w zakresie wymaganych parametrów dla produktu ,,Kaszanka”

Załącznik nr 1 C do SIWZ, formularz cenowy- Część nr 3 Wędliny-po modyfikacji

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów spożywczych w 2018 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach ul Pułaskiego 5 ogłasza przetarg na: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”
Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów spożywczych w 2018 roku.