Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2019 r.


 

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 29.11.2019 r. nr 629707-N-2019

Informacja do pobrania 

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2020 roku

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach ul.Pułaskiego 5 ogłasza przetarg na : ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Społecznej im.św. O.R. Kalinowskiego, ul. gen. K.Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”

Czytaj więcej: Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego ul. gen. K. Pułaskiego 5 informuje o udzieleniu zamówienia pn.:,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od dnia 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ”

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 11.01.2019 r.  pod numerem  510007227-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

>>Pełna treść ogłoszenia<<

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania.


Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach ogłasza wynik postępowania pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego , ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

Ogłoszenie zamieszczono dnia 21.12.2018 r. 

>Wyniki do pobrania<

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.12.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86  ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego , ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu  4.12.2018 r. nr 657202-N-2018

>Informacja do pobrania<